Eesti English


Uudised

17/06/2015 10:05  Noorte töömalevaga ennetatakse kuritegevust
Eelmisel nädalal alustas tööd MTÜ Tähe noorteklubi esimene malevarühm. Noori usinaid malevlasi võib Tartu Statoili teenindusjaamades kohata terve suve vältel. Lisaks toimuvad malevalaagrid Haaslava, Puhja, Konguta, Rannu valla ja Elva noortele. Kokku saab suve jooksul Tähe noorteklubi tööd ca 100 Tartumaa noort. 

Tegemist ei ole vaid tavapärase noortemaleva laagriga. Malev on osa piirkondlikust kuriteoennetuslikust tegevusprogrammist, millega loodetakse pikemas perspektiivis kokku viia kohalik omavalitsus, ettevõtjad ning noored. Tähe noorteklubi näeb töömaleva metoodikas suurt potensiaali noorte kuriteoennetusliku programmina, kuna kindlasti üheks noorte kurtegevust mõjutavaks teguriks on õige tööharjumuse kujundamine, seda eriti maapiirkonnas, kus võimalusi pole nii palju, kui linnas.
 
Projektijuht Mai-Liis Sipria peab töömaleva metoodika arendamist ja rakendamist just valdades väga oluliseks. „Paljude valdade noortekeskustel ja kultuurimajadel on suur huvi malevat korraldada, ent ilma omavalitusepoolse toetuseta on see paraku väga raske. Lisaks on vaja leida ettevõtteid, kes oleksid nõus noori tööle võtma,“ ütles Sipria. Koostöö Statoiliga on Sipria sõnul olnud tulemuslik, kuna neil on varasem kogemus malevlastega ka Tallinnas ja on näha, et nad oskavad noorte panust väärtustada, andes noorele tihti oma esimese reaalse töökogemuse.
 
Tähe noortekeskusega teevad projekti käigus koostööd Haaslava, Rannu, Konguta, Puhja vallad ja Elva. Kaasa aitavad ka mitmed ettevõtted - lisaks Statoil Fuel & Retail Eesti AS-le ka SK Rae Sport ja Marjamaa talu, kes pakuvad tööd noortele malevlastele. Infot maleva ja projekti kohta leiab Tähe noortekeskuse kodulehelt  www.taheklubi.eu.
 
Projekt „Noor pole probleem, vaid tugevus!” on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/
 
Lisainfo:
Mai-Liis Sipria
+37255538701
mailiis@taheklubi.eu

Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec